Kontakt

 

Eurocentrum-Polska Sp. z o.o. z siedzibą: 31-766 Kraków, ul.Łuczanowicka 30, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000195410, Kapitał zakładowy – 50 000 złotych.

 

E-mail:
krakow@eurocentrumpolska.pl

 


 

Adres:
ul. Łuczanowicka 30
31-766 Kraków
12 / 688 66 18